Kavalleri- och Jägarförbundet, KAVJF är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med uppdrag från Försvarsmakten.

Kavalleri- och jägarförbundet (KAVJF) bildades år 2006 och är i huvudsak ett nätverk för soldater och befäl med grundutbildning från, eller anställning vid, Försvarsmaktens kavalleri- och jägarförband.

Förbundet lyder under Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och är ett rikstäckande förbund för särskild kompetens inom Försvarsutbildarna.

Kanal för information
KAVJF på Facebook