Kavalleri- och Jägarförbundet, KAVJF är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med uppdrag från Försvarsmakten.

Kavalleri- och jägarförbundet (KAVJF) bildades år 2006 och är i huvudsak ett nätverk för soldater och befäl med grundutbildning från, eller anställning vid, Försvarsmaktens kavalleri- och jägarförband.

Förbundet lyder under Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och är ett rikstäckande förbund för särskild kompetens inom Försvarsutbildarna.

Kanal för information
KAVJF på Facebook

För att registrera medlemskap, klicka först på länken >> Bli medlem

Därefter fyll i personnummer och klicka på ”Nästa steg

 
Därefter A markera ”medlemskap i Försvarsutbildarna
Därefter B välj ”Kavalleri- och Jägarförbundet” i rullgardinsmenyn
Slutligen fortsätt att fylla i dina personuppgifter

Medlemskapet kostar 100kr per kalenderår och kan betalas genom:

Plusgiro: 308426-6
Swish:
Swisha till 123 662 72 85 eller genom att scanna QR koden i Swish appen

 

Medlemsförmåner:

Kavalleri-och Jägarförbundet

  • Möjlighet att delta på aktiviteter samt utbildningar

Exempel på tidigare aktiviteter: Spaning i urban miljö, fjällmarsch

  • Delta och rösträtt på årsstämman
  • Tillgång till Försvarsmaktens digitala utbildningsplattform ”Its Learning” samt unika KAVJF kurser
  • KAVJF specifika rabatter

Equipt. Utrustning för friluftsliv och uniformerad personal                          

Drottning Victorias Örlogshem. Hotell med marint tema med centralt läge i Stockholm

Försvarsutbildarna

  • Delta kostnadsfritt på kurser samt utbildningar arrangerade centralt av Försvarsutbildarna samt av medlemsförbund. Som medlem är du försäkrad under utbildning hos FöU

Exempel på kurser: Överlevnad, vapensystem (KSP 58, GRG), soldatprov, mm

  • Medlemstidningen Försvarsutbildaren som utkommer fyra gånger per år
  • Tillgång till Militärrabatt.se

Sveriges Militära Kamratföreningarnas Riksförbund, SMKR

Diverse förmåner och rabatter, inkl. till Medaljmäster, Tallink Silja, StenaLine, Aeroseum