KAVJF | Förbundsstämma 2019

Härmed inbjuds till Kavalleri- och Jägarförbundets årsstämma 2019
Datum: 2019-03-30
Tid: 12.00-14.00
Plats: Starrängsringen 69, 115 50 Stockholm

Observera att medlemsavgift för 2019 skall vara erlagd för rösträtt vid stämman. 

Bifogat finns Föredragningslista Förbundsstämma 2019, Verksamhetsberättelse 2018, Balansrappport 2018, Resultatrapport 2018 samt Revisionsrapport 2018. 

Anmälan om deltagande till kansliet@kavjf.se senast 2019-03-27. Vi bjuder på kaffe & kaka.

/Styrelsen

Meddelande om KAVJF Förbundsstämma 2019

Härmed meddelas rubricerad stämma enligt förbundets stadgar paragraf 13. Stämman genomförs i Stockholm den 30 mars 2019, tid och plats meddelas senare.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansrapport m.m. kommer senast två veckor innan att skickas ut via mail (till de medlemmar som har en aktuell och till förbundet meddelad mailadress) samt publiceras på förbundets hemsida www.kavjf.se, i enlighet med förbundets stadgar paragraf 13.

Förbundsdag med Förbundsstämma 2018

Tid: Lördag 17 mars 2018, kl. 10:30 – 01:30
Plats: MHS K, Karlbergs slott, Kavallerisalen samt middag på Kavallerimässen, Kavallerikasern
Utrustning: Vårdad klädsel
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast onsdag 1 mars 2018
Övrigt: KAVJF bjuder på brunch och fika. Middag till subventionerat pris, 150 kr
Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!
Kansliet
KAVJF

————
Motioner
———–

Skall vara insända till KAVJF kansliet senast torsdag 1 mars 2018.
E-post: kansliet@kavjf.se

————-
Program – Karlbergs slott
————

10:30 – 11:00 Inskrivning, mingel/nätverkande/fika,Kavallerisalen
11:00 – 12:20 Brunch (Italiensk buffé), Militärrestaurang Karlberg
12:20 – 12:30 Välkomna! Anders Gummesson inleder, Samlingssalen
12:35 – 13:00 Gästtalare Försvarsminister Peter Hultqvist, Samlingssalen
13:10 – 13:50 Gästtalare Allan Widman Ordf. Försvarsutskottet, Samlingssalen
14:00 – 14:45 Gästtalare Hanna Linderstål Psyopsförbundet, Samlingssalen
14:45 – 15:20 Fika, Samlingssalen
15:30 – 16:30 Medaljceremoni
16:30 – 17:30 Förbundsstämma, Kavallerisalen
17:40 – 18:00 Konstituerande styrelsemöte (end. Styrelse)
18:00 – 19:00 Fördrink, KavKas (fd. K1) Kavallerimässen
19:00 – 21:00 Buffé, KavKas Kavallerimässen
21:00 – 01:30 Baren öppen, KavKas Kavallerimässen

————
Medlemskap och rösträtt
————

Observera att rösträtt tillkommer endast medlem som betalat fastställd medlemsavgift fram till och med året före förbundsstämman 2018.

Ta med ID-handling , detta för att kunna styrka din rösträtt.

Medlemsavgiften för 2018 är 100,00 kr (rösträtt år 2019).
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer eller medlemsnummer i samband med inbetalningen.

————
Anmälan
————

Senast onsdag 1 mars 2018 för att kunna planera lunch, fika och middag, samt besöksanmälan till vakten.
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Personnummer (Skyddsobjekt, info till vakten)
* Önskar brunch, ja/nej
* Önskar middag, ja/nej
* Eventuell special kost

Fika och lunch, bjuder förbundet på.
Middag till subventionerat pris, 150,00 kr.
Middagen, 150,00 kr betalas i förskott till KAVJF PlusGirot: 30 84 26-6 (egna medel) ange namn och ”Middag” i samband med inbetalningen.

Möjlighet till parkering finns inne på MHS K.

————
Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument
————

KAVJF-föredragningslista förbundsstämma 2018

KAVJF-Verksamhetsberättelse-2018

Balansrapport_Kav J 2017

Resultatrapport_Kav J 2017

Uppdatera din e-postadress i medlemsregistret

Vi har en del icke aktiva e-postadresser registrerade hos medlemmarna, där utskicken studsar tillbaka till kansliet.

Passa på att uppdatera din e-postadress i medlemsregistret genom att logga in med ditt medlemsnummer på sidan
http://www.forsvarsutbildarna.se/frida/

Alternativt, skicka ett e-postmeddelande med din aktuella e-postadress till kansliet@kavjf.se

Hälsningar
Kansliet, KAVJF

KAVJF Marschgrupp

KAVJF Marschgrupp, beredd genomföra Nijmegenmarschen v629.

Även om du inte har avsikt att genomföra Nijmegen 2016, går det bra att ansluta sig till Marschgruppens verksamhet.

Två gånger per månad är det marschträning, både i Arvidsjaur samt Stockholm.

Sträckan är mellan 20 – 40 km

Söndag 6 mars
Söndag 20 mars
Söndag 3 april
Söndag 17 april
Söndag 1 maj
Söndag 15 maj
Söndag 29 maj
Söndag 12 juni
Söndag 19 juni

För anmälan till marschträning, skicka ett e-postmeddelande till marschgruppen@kavjf.se


Under 2016-2017 kommer gruppen också att försöka delta i ytterligare internationella marscher. Är Du intresserad av att delta eller vara marschledare för träning eller deltagande så skicka ett mail till: marschgruppen@kavjf.se

Exempel på intressanta marscher,
Nijmegenmarschen:
Genomförs i Holland och lockar deltagare från hela världen, såväl civila som militärer. 2015 deltog 42 000 deltagare i denna kombinerade marsch och folkfest. Under marschen passerar man genom området där de allierade genomförde operation Market Garden.
http://www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen

Fuldamarschen:
Genomförs i Tyskland i området Fulda. Marschsträckan går genom det sk ”Fuldagapet” där sovjetiska armén förväntades anfalla in i Västtyskland i händelse av ett krig mellan NATO och Warsawapakten.
http://www.fulda-marsch.de/index_de5.php

Ardennermarschen (European March of Memory and Friendship):
Genomförs i Belgien och Luxemburg i Ardennerna. Marschvägen går genom historisk intressant terräng bl.a. Bastonge där amerikanska 101. Luftburna divisionen utkämpade hårda strider mot Tyska förband i det som kallas ”Battle of the Bulge” under den tyska motoffensiven genom Ardennerna vintern 1944.
http://www.marche-mesa.com/welcome.html

22. Fallskämsjägarbrigadens minnesmarsch:
Genomförs i Tjeckien för både civila och militärer och syftar till åminnelse över personal som tillhört brigaden.
http://pochod22vb.cz/

 

Hälsningar
Kansliet, KAVJF

 

KAVJF-marschgrp-2016

 

 

Förbundsstämma 2016 – med försvarsinformation samt middag

Tid: Lördag 12 mars 2016, kl. 10:00 – 22:00
Plats: MHS K, Karlbergs slott, Kavallerisalen
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast fredag 26 februari 2016
Övrigt: Förbundet bjuder på fika och lunch. Middag till subventionerat pris, 150 kr

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

————
Motioner
———–
Skall vara insända till KAVJF kansliet senast fredag 12 februari 2016.

E-post: kansliet@kavjf.se

————-
Program – Karlbergs slott
————
10:00 – 11:30 Förbundsverksamhet, Kavallerisalen
11:30 – 12:00 Samling och registrering, Samlingssalen
12:00 – 13:00 Gemensam lunch, Militärrestaurangen
13:00 – 13:30 Välkomna! Utdelning av medaljer, Samlingssalen
13:30 – 14:30 Gästtalare: Hans Brun, FHS. ”Terrorism – en överblick”, Samlingssalen
14:30 – 15:00 Gemensam fikarast
15:00 – 16:00 Gästtalare: Benny Mällberg, Nationella Taktiska Rådet. ”Den nationella strategin mot terrorism”, Samlingssalen
16:00 – 17:30 Förbundsstämma, Kavallerisalen
17:30 – 18:30 Baren öppnas, Kadettmässen
18:30 – 19:00 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 – 22:00 Middag (buffé)

Kadettmässen håller öppet även efter middagen.

————
Medlemskap och rösträtt
————
Medlemskapsavgift för år 2015 skall ha varit betald under år 2015 för rösträtt i stämman.

Ta med ID-handling , detta för att kunna styrka din rösträtt.

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår.
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer i samband med inbetalningen.

————
Anmälan
————
Senast fredag 26 februari 2016 för att kunna planera lunch, fika och middag, samt besöksanmälan till vakten.

Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Personnummer (Skyddsobjekt, info till vakten)
* Önskar lunch, ja/nej
* Önskar middag, ja/nej
* Eventuell special kost
* Eventuell förläggnings behov

Fika och lunch, bjuder förbundet på.
Middag till subventionerat pris, 150 kr.

Middagen, 150 kr kan betalas i förskott till KAVJF PlusGirot: 30 84 26-6 ange namn och ”Middag” i samband med inbetalningen.
Alternativt betalas kontant på plats.

För att delta på Förbundsstämman ska medlemskap för perioden 2015 eller 2016 vara tecknat.

————
Föredragningslista
————
1. Förbundsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll
5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
6. Fråga om stämman är beslutsmässig
7. Upprättande av röstlängd
8. Godkännande av föredragningslista
9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet
14. Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut
15. Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
16. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästa verksamhetsår
17. Val för tiden t o m ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av:
a) ordförande i förbundet, väljes jämna årtal
b) förbundssekreterare, väljes jämna årtal
c) två ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
d) två ersättare, väljes jämna årtal
18. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två ersättare
19. Eventuella kompletteringsval
20. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och minst två i valberedningen
21. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman
(v622, 30 – 31 maj 2016) enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar
22. Förbundsstämmans avslutande

Mer info finns på:
https://www.facebook.com/events/1656910011214943/

Föreläsning ”Terrorismfinansiering”

KAVJF:s medlemmar har blivit inbjudna till en mycket intressant föreläsning i det högaktuella ämnet ”Terrorismfinansiering”.

  • Tid/Datum: Tisdagen den 1 december 2015, kl.1800 – 1930.
  • Plats: Lundasalen, Livgardets Kavallerikasern, fd. K 1, Lidingövägen 28 i Stockholm.
  • Inbjudna: Medlemmar ur Militärpolisförbundet, särskilt utvalda systerorganisationer samt personal ur diverse militära förband i Stockholmsområdet.
  • Föredragshållare: Initierad medlem ur Militärpolisförbundet.

föreläsning_mp-förbundet

Anmälan till föreläsningen ska innehålla namn, förbund och personnummer.
Anmälan skickas till john.sigurdsson(at)militarpolis.se SENAST 2015-11-20.

Militärpolisförbundet bjuder på fika.

Välkomna!

Styrelsen
MP-Förbundet

KAVJF | Styrelsemöte Q1, 2016

TID: Torsdag 21 januari 2016, kl. 18:00 – 19:00
PLATS: Kulturhuset, T-centralen samt RixMötet tfn: 08-50005000, samma kod som tidigare
UTRUSTNING: Ant mtrl

Övrigt:
* Anmälan: kansliet@kavjf.se
* Frågor: Kansliet tfn: 0709-740 410

Styrelsemöte kvartal ett 2016.

FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 Styrelsemötets öppnande samt närvarokontroll
§2 Val av mötets ordförande – Om styrelseordförande alt. vice styrelseordförande inte deltar
§3 Val av protokollförare och justeringsman
§4 Fråga om styrelsemötet är behörigt kallat – Minst två (2) veckor innan styrelsemöte
§5 Fråga om styrelsemötet är beslutsmässigt – Minst fyra (4) ledamöter
§6 Fastställande av föredragningslista
§7 Beslut om eventuella adjungeringar
§8 Genomgång av föregående protokoll och åtgärdslistan
§9 Förbundsstyrelseordförandens rapport – Nyström, Andersson (vice)
§10 Förbundssekreterarens rapport – Bruno, Berggren (vice)
§11 Förbundskassörens rapport – Sparreskog, Ekestubbe (vice)
§12 Utbildningsansvarigs rapport – Nyström, Östman (vice)
§13 Medlemsansvarigs rapport – Welander
§14 IT- och media-ansvarigs rapport – Bruno
§15 Rekryterings- och avtalsansvarigs rapport (FöUtb) – vakans
§16 Handläggare försvarsinformations rapport (FöUtb) – vakans
§17 Veteran och anhörigstödsansvarigs rapport (SMKR) – vakans
§18 Rapport från respektive utskott/beredning
a) Arbetsutskottets (AU) rapport – Nyström, Andersson, Bruno, Sparreskog
b) Tradition- och medaljutskottets rapport – Berggren, Andersson (vice)
c) Valberedningens rapport – Östman
§19 Motioner
§20 Övriga frågor
§21 Nästa styrelsemöte
§22 Styrelsemötets avslutande

Ny servicefunktion hos Kansliet

Nu finns servicefunktionen ”Utskrift av övningsplan” hos kansliet.

I och med att det kan vara svårt för instruktörer att få ut fyrfärgsutskrifter av sina övningsplaner, har förbundet från och med idag, möjlighet att leverera den servicefunktionen till samtliga instruktörer i Kavalleri- och Jägarförbundet samt instruktörerna i Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening.

Exempel på hur det går till:

  • Instruktör A ska genomföra utbildning B på förband C
  • Instruktör A skickar bifogat med e-post, övningsplan (pdf, excel eller word) till e-postadress kansliet@kavjf.se samt inkluderar hur många kopior som behövs (ex en till ÖL, en till bitr samt en till utbildningsofficerare på förbandet) samt leveransadress
  • Kansliet skriver ut övningsplan med eventuella kopior
  • Kansliet kuverterar, väger kuvert, sätter A-porto samt lämnar in kuvert till företagscenter
  • Instruktör bör ha sin övningsplan nästkommande vardag i brevlådan

 

Med vänliga hälsningar
Kansliet
KAVJF i samarbete med SKAVJBF