KAVJF | Förbundsstämma 2021

Tid: söndag 14 mars 2021, kl. 19:00
Plats: Digitalt, Internet
Utrustning: Dator alt. mobilenhet (smartphone/tablet)
Övrigt: Länk till förbundsstämman skickas ut till anmälda innan stämman

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

Medlemskap och rösträtt
Medlemskapsavgift för år 2020 skall ha varit betald och registrerad senast år 2020 för rösträtt i Förbundsstämma 2021.

Anmälan
Senast söndag 28 februari 2021 för mottagande av länk via e-post till förbundsstämman
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Medlemsnummer

Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument kan laddas ner från:
KAVJF Google Drive

—————————————————————

Motioner till Förbundsstämma 2021

Nu är det dags att skicka in motioner till styrelsen inför Förbundsstämma 2021.

Deadline: söndag 28 februari 2021
E-postadress: kansliet@kavjf.se

Vänligen använd nedan rubriker vid motionsskrivningen:

Rubrik
En rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.

Beskriv problemet och varför det finns behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

Avsluta med:
Jag föreslår förbundsstämman att besluta enligt förslaget.

Ort, datum
Namn Efternamn

KAVJF | Förbundsstämma 2020

Dokument inför Förbundsstämma 2020

Tid: Lördag 14 mars 2020, kl. 12:30
Plats: MHSK, Karlbergs slott, Kavallerisalen
Utrustning: Vårdad klädsel
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast lördag 29 februari 2020
Övrigt: KAVJF bjuder på fika.

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

Medlemskap och rösträtt
Medlemskapsavgift för år 2019 skall ha varit betald och registrerad senast år 2019 för rösträtt i Förbundsstämma 2020.
Tag med ID-handling, detta för att kunna styrka din eventuella rösträtt.

Anmälan
Senast lördag 29 februari 2020 för besöksanmälan till vakten.
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Medlemsnummer

Ditt personnummer till besökslistan (MHSK är ett skyddsobjekt) tas från medlemsregistret och överlämnas till MHSK vakten.
Deltagare anmäler sig först hos MHSK vakten för att bli avprickade i besökslistan.

Möjlighet till parkering finns inne på MHSK.
Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument kommer att kunna laddas ner från www.kavjf.se två veckor innan förbundsstämman.

KAVJF | Förbundsstämma 2019

Härmed inbjuds till Kavalleri- och Jägarförbundets årsstämma 2019
Datum: 2019-03-30
Tid: 12.00-14.00
Plats: Starrängsringen 69, 115 50 Stockholm

Observera att medlemsavgift för 2019 skall vara erlagd för rösträtt vid stämman. 

Bifogat finns Föredragningslista Förbundsstämma 2019, Verksamhetsberättelse 2018, Balansrappport 2018, Resultatrapport 2018 samt Revisionsrapport 2018. 

Anmälan om deltagande till kansliet@kavjf.se senast 2019-03-27. Vi bjuder på kaffe & kaka.

/Styrelsen

Meddelande om KAVJF Förbundsstämma 2019

Härmed meddelas rubricerad stämma enligt förbundets stadgar paragraf 13. Stämman genomförs i Stockholm den 30 mars 2019, tid och plats meddelas senare.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansrapport m.m. kommer senast två veckor innan att skickas ut via mail (till de medlemmar som har en aktuell och till förbundet meddelad mailadress) samt publiceras på förbundets hemsida www.kavjf.se, i enlighet med förbundets stadgar paragraf 13.

Förbundsdag med Förbundsstämma 2018

Tid: Lördag 17 mars 2018, kl. 10:30 – 01:30
Plats: MHS K, Karlbergs slott, Kavallerisalen samt middag på Kavallerimässen, Kavallerikasern
Utrustning: Vårdad klädsel
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast onsdag 1 mars 2018
Övrigt: KAVJF bjuder på brunch och fika. Middag till subventionerat pris, 150 kr
Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!
Kansliet
KAVJF

————
Motioner
———–

Skall vara insända till KAVJF kansliet senast torsdag 1 mars 2018.
E-post: kansliet@kavjf.se

————-
Program – Karlbergs slott
————

10:30 – 11:00 Inskrivning, mingel/nätverkande/fika,Kavallerisalen
11:00 – 12:20 Brunch (Italiensk buffé), Militärrestaurang Karlberg
12:20 – 12:30 Välkomna! Anders Gummesson inleder, Samlingssalen
12:35 – 13:00 Gästtalare Försvarsminister Peter Hultqvist, Samlingssalen
13:10 – 13:50 Gästtalare Allan Widman Ordf. Försvarsutskottet, Samlingssalen
14:00 – 14:45 Gästtalare Hanna Linderstål Psyopsförbundet, Samlingssalen
14:45 – 15:20 Fika, Samlingssalen
15:30 – 16:30 Medaljceremoni
16:30 – 17:30 Förbundsstämma, Kavallerisalen
17:40 – 18:00 Konstituerande styrelsemöte (end. Styrelse)
18:00 – 19:00 Fördrink, KavKas (fd. K1) Kavallerimässen
19:00 – 21:00 Buffé, KavKas Kavallerimässen
21:00 – 01:30 Baren öppen, KavKas Kavallerimässen

————
Medlemskap och rösträtt
————

Observera att rösträtt tillkommer endast medlem som betalat fastställd medlemsavgift fram till och med året före förbundsstämman 2018.

Ta med ID-handling , detta för att kunna styrka din rösträtt.

Medlemsavgiften för 2018 är 100,00 kr (rösträtt år 2019).
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer eller medlemsnummer i samband med inbetalningen.

————
Anmälan
————

Senast onsdag 1 mars 2018 för att kunna planera lunch, fika och middag, samt besöksanmälan till vakten.
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Personnummer (Skyddsobjekt, info till vakten)
* Önskar brunch, ja/nej
* Önskar middag, ja/nej
* Eventuell special kost

Fika och lunch, bjuder förbundet på.
Middag till subventionerat pris, 150,00 kr.
Middagen, 150,00 kr betalas i förskott till KAVJF PlusGirot: 30 84 26-6 (egna medel) ange namn och ”Middag” i samband med inbetalningen.

Möjlighet till parkering finns inne på MHS K.

————
Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument
————

KAVJF-föredragningslista förbundsstämma 2018

KAVJF-Verksamhetsberättelse-2018

Balansrapport_Kav J 2017

Resultatrapport_Kav J 2017

God Jul och Gott Nytt år

Medlemmar, funktionärer

2017 är snart till ända och KAVJF laddar inför 2018 med egen verksamhet och att fortsätta stötta FM med instruktörer och förstärkningssoldater vid behov.

Lördagen den 17 mars 2018 på MHSK har KAVJF preliminärt förbundsstämma. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 januari 2018. Vi hälsar alla varmt välkomna!

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Nu har Du chansen att påverka ditt förbund! Det är dags att börja fundera på kandidater att nominera till 2018 år förbundsstämma.

Du kan nominera dig själv eller någon du tycker passar för uppdraget, efter att du frågat personen.

Styrelsens arbete är viktigt. Det är ditt förbund och dina utvecklingsmöjligheter.

Styrelsen sammanträder en gång per kvartal, utöver det kan det då och då vara behov av att styrelseledamöter har möten med samarbetspartners (FöUtb, SMKR, SLFK) eller liknande beroende på vilket ansvarsområde man är engagerad i.

Du behöver ingen särskild utbildning. Varje år vecka 31 anordnar FöUtb två Funktionärskurser i Tylebäck, Halmstad. Kurserna går att söka via
https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx

Exempel på KAVJF ansvarsområden:

 • Utbildningsansvarig – samverkar med FöUtb:s tre regionala utbildningsledare
 • Medlemsansvarig – hanterar förbundets medlemsregister och inkomna medlemsavgifter
 • IT- och media ansvarigs – hanterar internetsidor, datorprg licenser samt mediautr
 • Rekryterings- och avtalsansvarig – samverkar med FöUtb och rapporterar till KAVJF
 • Handläggare försvarsinformation – samverkar med FöUtb och rapporterar till KAVJF
 • Veteran och anhörigstödsansvarig – samverkar med SMKR och rapporterar till KAVJF
 • Kontaktperson för SLFK – samverkar med SLFK och rapporterar till KAVJF
 • Tradition- och medaljutskottet – hanterar medaljärenden och stans samt traditionsdetaljer

 

Välkommen att kontakta valberedningen!

 

Förbundsmtrl info

KAVJF har köpt in stansmtrl till Tradition- och medaljutskottet för att numrera förbundets medaljer.  Det går bra att lämna in medalj, för nummer alt namn stansat på medalj.

Fika kit. Kaffebryggare samt en 10 liters termos finns till låns vid behov, exempelvis vid barnens klassfika. Används oftast vid KAVJF förbundsstämma samt föreläsningar.

Actionkamera, GoPro HERO4 silver. Används vid KAVJF fjällmarsch, men går bra att låna vid egen fjällmarsch eller exempelvis bröllop.

 

Planerad verksamhet 2018

Funktionär

KAVJF styrelsemöte Q1, söndag 28 januari 2018, kl. 19:00 Stockholm
FöUtb Region Syd samordningsmöte, 2 – 3 februari 2018 Tylebäck Halmstad
FöUtb Region Mitt samordningsmöte, lördag 17 februari 2018 MHSK Stockholm
FöUtb Region nord samordningsmöte
SMKR representantskapsmöte 10 – 11 april 2018
KAVJF styrelsemöte Q2, april 2018 Stockholm
FöUtb Riksstämma, 2 – 3 juni 2018 Falsterbo
KAVJF styrelsemöte Q3, augusti 2018 Stockholm
FöUtb Höstkonferens, 12 – 14 oktober 2018 Ånn
KAVJF styrelsemöte Q4, oktober 2018 Stockholm
FFO Instruktörskonferens, oktober 2018 HvSS Stockholm

Medlem

KAVJF Förbundsstämma, lördag 17 mars 2018 Stockholm (preliminärt)
Fjällmarsch tillika soldatprov samt marschprov till Nijmegenmarschen, v827
Nijmegenmarschen, v829 Holland
Guidad tur med fokus på jägarförband, Armémuseet Stockholm
Veterandagen, tisdag 29 maj 2018 Stockholm
Föreläsning AJB Mali06 Stockholm

 

Medlemskapsavgift 2018

Vi önskar erhålla betalning för medlemsavgiften innan nyår.
Medlemsavgiften är 100,00 kr för år 2018
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer alternativt medlemsnummer i samband med inbetalningen.

 

Med 2017 års sista utskick vill styrelsen önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Väl mött 2018

Uppdatera din e-postadress i medlemsregistret

Vi har en del icke aktiva e-postadresser registrerade hos medlemmarna, där utskicken studsar tillbaka till kansliet.

Passa på att uppdatera din e-postadress i medlemsregistret genom att logga in med ditt medlemsnummer på sidan
http://www.forsvarsutbildarna.se/frida/

Alternativt, skicka ett e-postmeddelande med din aktuella e-postadress till kansliet@kavjf.se

Hälsningar
Kansliet, KAVJF

KAVJF Marschgrupp

KAVJF Marschgrupp, beredd genomföra Nijmegenmarschen v629.

Även om du inte har avsikt att genomföra Nijmegen 2016, går det bra att ansluta sig till Marschgruppens verksamhet.

Två gånger per månad är det marschträning, både i Arvidsjaur samt Stockholm.

Sträckan är mellan 20 – 40 km

Söndag 6 mars
Söndag 20 mars
Söndag 3 april
Söndag 17 april
Söndag 1 maj
Söndag 15 maj
Söndag 29 maj
Söndag 12 juni
Söndag 19 juni

För anmälan till marschträning, skicka ett e-postmeddelande till marschgruppen@kavjf.se


Under 2016-2017 kommer gruppen också att försöka delta i ytterligare internationella marscher. Är Du intresserad av att delta eller vara marschledare för träning eller deltagande så skicka ett mail till: marschgruppen@kavjf.se

Exempel på intressanta marscher,
Nijmegenmarschen:
Genomförs i Holland och lockar deltagare från hela världen, såväl civila som militärer. 2015 deltog 42 000 deltagare i denna kombinerade marsch och folkfest. Under marschen passerar man genom området där de allierade genomförde operation Market Garden.
http://www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen

Fuldamarschen:
Genomförs i Tyskland i området Fulda. Marschsträckan går genom det sk ”Fuldagapet” där sovjetiska armén förväntades anfalla in i Västtyskland i händelse av ett krig mellan NATO och Warsawapakten.
http://www.fulda-marsch.de/index_de5.php

Ardennermarschen (European March of Memory and Friendship):
Genomförs i Belgien och Luxemburg i Ardennerna. Marschvägen går genom historisk intressant terräng bl.a. Bastonge där amerikanska 101. Luftburna divisionen utkämpade hårda strider mot Tyska förband i det som kallas ”Battle of the Bulge” under den tyska motoffensiven genom Ardennerna vintern 1944.
http://www.marche-mesa.com/welcome.html

22. Fallskämsjägarbrigadens minnesmarsch:
Genomförs i Tjeckien för både civila och militärer och syftar till åminnelse över personal som tillhört brigaden.
http://pochod22vb.cz/

 

Hälsningar
Kansliet, KAVJF

 

KAVJF-marschgrp-2016

 

 

Förbundsstämma 2016 – med försvarsinformation samt middag

Tid: Lördag 12 mars 2016, kl. 10:00 – 22:00
Plats: MHS K, Karlbergs slott, Kavallerisalen
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast fredag 26 februari 2016
Övrigt: Förbundet bjuder på fika och lunch. Middag till subventionerat pris, 150 kr

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

————
Motioner
———–
Skall vara insända till KAVJF kansliet senast fredag 12 februari 2016.

E-post: kansliet@kavjf.se

————-
Program – Karlbergs slott
————
10:00 – 11:30 Förbundsverksamhet, Kavallerisalen
11:30 – 12:00 Samling och registrering, Samlingssalen
12:00 – 13:00 Gemensam lunch, Militärrestaurangen
13:00 – 13:30 Välkomna! Utdelning av medaljer, Samlingssalen
13:30 – 14:30 Gästtalare: Hans Brun, FHS. ”Terrorism – en överblick”, Samlingssalen
14:30 – 15:00 Gemensam fikarast
15:00 – 16:00 Gästtalare: Benny Mällberg, Nationella Taktiska Rådet. ”Den nationella strategin mot terrorism”, Samlingssalen
16:00 – 17:30 Förbundsstämma, Kavallerisalen
17:30 – 18:30 Baren öppnas, Kadettmässen
18:30 – 19:00 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 – 22:00 Middag (buffé)

Kadettmässen håller öppet även efter middagen.

————
Medlemskap och rösträtt
————
Medlemskapsavgift för år 2015 skall ha varit betald under år 2015 för rösträtt i stämman.

Ta med ID-handling , detta för att kunna styrka din rösträtt.

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår.
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer i samband med inbetalningen.

————
Anmälan
————
Senast fredag 26 februari 2016 för att kunna planera lunch, fika och middag, samt besöksanmälan till vakten.

Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Personnummer (Skyddsobjekt, info till vakten)
* Önskar lunch, ja/nej
* Önskar middag, ja/nej
* Eventuell special kost
* Eventuell förläggnings behov

Fika och lunch, bjuder förbundet på.
Middag till subventionerat pris, 150 kr.

Middagen, 150 kr kan betalas i förskott till KAVJF PlusGirot: 30 84 26-6 ange namn och ”Middag” i samband med inbetalningen.
Alternativt betalas kontant på plats.

För att delta på Förbundsstämman ska medlemskap för perioden 2015 eller 2016 vara tecknat.

————
Föredragningslista
————
1. Förbundsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll
5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
6. Fråga om stämman är beslutsmässig
7. Upprättande av röstlängd
8. Godkännande av föredragningslista
9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet
14. Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut
15. Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
16. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästa verksamhetsår
17. Val för tiden t o m ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av:
a) ordförande i förbundet, väljes jämna årtal
b) förbundssekreterare, väljes jämna årtal
c) två ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
d) två ersättare, väljes jämna årtal
18. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två ersättare
19. Eventuella kompletteringsval
20. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och minst två i valberedningen
21. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman
(v622, 30 – 31 maj 2016) enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar
22. Förbundsstämmans avslutande

Mer info finns på:
https://www.facebook.com/events/1656910011214943/

Föreläsning ”Terrorismfinansiering”

KAVJF:s medlemmar har blivit inbjudna till en mycket intressant föreläsning i det högaktuella ämnet ”Terrorismfinansiering”.

 • Tid/Datum: Tisdagen den 1 december 2015, kl.1800 – 1930.
 • Plats: Lundasalen, Livgardets Kavallerikasern, fd. K 1, Lidingövägen 28 i Stockholm.
 • Inbjudna: Medlemmar ur Militärpolisförbundet, särskilt utvalda systerorganisationer samt personal ur diverse militära förband i Stockholmsområdet.
 • Föredragshållare: Initierad medlem ur Militärpolisförbundet.

föreläsning_mp-förbundet

Anmälan till föreläsningen ska innehålla namn, förbund och personnummer.
Anmälan skickas till john.sigurdsson(at)militarpolis.se SENAST 2015-11-20.

Militärpolisförbundet bjuder på fika.

Välkomna!

Styrelsen
MP-Förbundet