God Jul och Gott Nytt år

Medlemmar, funktionärer

2017 är snart till ända och KAVJF laddar inför 2018 med egen verksamhet och att fortsätta stötta FM med instruktörer och förstärkningssoldater vid behov.

Lördagen den 17 mars 2018 på MHSK har KAVJF preliminärt förbundsstämma. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 januari 2018. Vi hälsar alla varmt välkomna!

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Nu har Du chansen att påverka ditt förbund! Det är dags att börja fundera på kandidater att nominera till 2018 år förbundsstämma.

Du kan nominera dig själv eller någon du tycker passar för uppdraget, efter att du frågat personen.

Styrelsens arbete är viktigt. Det är ditt förbund och dina utvecklingsmöjligheter.

Styrelsen sammanträder en gång per kvartal, utöver det kan det då och då vara behov av att styrelseledamöter har möten med samarbetspartners (FöUtb, SMKR, SLFK) eller liknande beroende på vilket ansvarsområde man är engagerad i.

Du behöver ingen särskild utbildning. Varje år vecka 31 anordnar FöUtb två Funktionärskurser i Tylebäck, Halmstad. Kurserna går att söka via
https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx

Exempel på KAVJF ansvarsområden:

  • Utbildningsansvarig – samverkar med FöUtb:s tre regionala utbildningsledare
  • Medlemsansvarig – hanterar förbundets medlemsregister och inkomna medlemsavgifter
  • IT- och media ansvarigs – hanterar internetsidor, datorprg licenser samt mediautr
  • Rekryterings- och avtalsansvarig – samverkar med FöUtb och rapporterar till KAVJF
  • Handläggare försvarsinformation – samverkar med FöUtb och rapporterar till KAVJF
  • Veteran och anhörigstödsansvarig – samverkar med SMKR och rapporterar till KAVJF
  • Kontaktperson för SLFK – samverkar med SLFK och rapporterar till KAVJF
  • Tradition- och medaljutskottet – hanterar medaljärenden och stans samt traditionsdetaljer

 

Välkommen att kontakta valberedningen!

 

Förbundsmtrl info

KAVJF har köpt in stansmtrl till Tradition- och medaljutskottet för att numrera förbundets medaljer.  Det går bra att lämna in medalj, för nummer alt namn stansat på medalj.

Fika kit. Kaffebryggare samt en 10 liters termos finns till låns vid behov, exempelvis vid barnens klassfika. Används oftast vid KAVJF förbundsstämma samt föreläsningar.

Actionkamera, GoPro HERO4 silver. Används vid KAVJF fjällmarsch, men går bra att låna vid egen fjällmarsch eller exempelvis bröllop.

 

Planerad verksamhet 2018

Funktionär

KAVJF styrelsemöte Q1, söndag 28 januari 2018, kl. 19:00 Stockholm
FöUtb Region Syd samordningsmöte, 2 – 3 februari 2018 Tylebäck Halmstad
FöUtb Region Mitt samordningsmöte, lördag 17 februari 2018 MHSK Stockholm
FöUtb Region nord samordningsmöte
SMKR representantskapsmöte 10 – 11 april 2018
KAVJF styrelsemöte Q2, april 2018 Stockholm
FöUtb Riksstämma, 2 – 3 juni 2018 Falsterbo
KAVJF styrelsemöte Q3, augusti 2018 Stockholm
FöUtb Höstkonferens, 12 – 14 oktober 2018 Ånn
KAVJF styrelsemöte Q4, oktober 2018 Stockholm
FFO Instruktörskonferens, oktober 2018 HvSS Stockholm

Medlem

KAVJF Förbundsstämma, lördag 17 mars 2018 Stockholm (preliminärt)
Fjällmarsch tillika soldatprov samt marschprov till Nijmegenmarschen, v827
Nijmegenmarschen, v829 Holland
Guidad tur med fokus på jägarförband, Armémuseet Stockholm
Veterandagen, tisdag 29 maj 2018 Stockholm
Föreläsning AJB Mali06 Stockholm

 

Medlemskapsavgift 2018

Vi önskar erhålla betalning för medlemsavgiften innan nyår.
Medlemsavgiften är 100,00 kr för år 2018
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer alternativt medlemsnummer i samband med inbetalningen.

 

Med 2017 års sista utskick vill styrelsen önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Väl mött 2018

Posted in Nyhetsbrev.