Förbundsdag med Förbundsstämma 2018

Tid: Lördag 17 mars 2018, kl. 10:30 – 01:30
Plats: MHS K, Karlbergs slott, Kavallerisalen samt middag på Kavallerimässen, Kavallerikasern
Utrustning: Vårdad klädsel
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast onsdag 1 mars 2018
Övrigt: KAVJF bjuder på brunch och fika. Middag till subventionerat pris, 150 kr
Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!
Kansliet
KAVJF

————
Motioner
———–

Skall vara insända till KAVJF kansliet senast torsdag 1 mars 2018.
E-post: kansliet@kavjf.se

————-
Program – Karlbergs slott
————

10:30 – 11:00 Inskrivning, mingel/nätverkande/fika,Kavallerisalen
11:00 – 12:20 Brunch (Italiensk buffé), Militärrestaurang Karlberg
12:20 – 12:30 Välkomna! Anders Gummesson inleder, Samlingssalen
12:35 – 13:00 Gästtalare Försvarsminister Peter Hultqvist, Samlingssalen
13:10 – 13:50 Gästtalare Allan Widman Ordf. Försvarsutskottet, Samlingssalen
14:00 – 14:45 Gästtalare Hanna Linderstål Psyopsförbundet, Samlingssalen
14:45 – 15:20 Fika, Samlingssalen
15:30 – 16:30 Medaljceremoni
16:30 – 17:30 Förbundsstämma, Kavallerisalen
17:40 – 18:00 Konstituerande styrelsemöte (end. Styrelse)
18:00 – 19:00 Fördrink, KavKas (fd. K1) Kavallerimässen
19:00 – 21:00 Buffé, KavKas Kavallerimässen
21:00 – 01:30 Baren öppen, KavKas Kavallerimässen

————
Medlemskap och rösträtt
————

Observera att rösträtt tillkommer endast medlem som betalat fastställd medlemsavgift fram till och med året före förbundsstämman 2018.

Ta med ID-handling , detta för att kunna styrka din rösträtt.

Medlemsavgiften för 2018 är 100,00 kr (rösträtt år 2019).
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer eller medlemsnummer i samband med inbetalningen.

————
Anmälan
————

Senast onsdag 1 mars 2018 för att kunna planera lunch, fika och middag, samt besöksanmälan till vakten.
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Personnummer (Skyddsobjekt, info till vakten)
* Önskar brunch, ja/nej
* Önskar middag, ja/nej
* Eventuell special kost

Fika och lunch, bjuder förbundet på.
Middag till subventionerat pris, 150,00 kr.
Middagen, 150,00 kr betalas i förskott till KAVJF PlusGirot: 30 84 26-6 (egna medel) ange namn och ”Middag” i samband med inbetalningen.

Möjlighet till parkering finns inne på MHS K.

————
Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument
————

KAVJF-föredragningslista förbundsstämma 2018

KAVJF-Verksamhetsberättelse-2018

Balansrapport_Kav J 2017

Resultatrapport_Kav J 2017

Posted in Okategoriserade.