Meddelande om KAVJF Förbundsstämma 2019

Härmed meddelas rubricerad stämma enligt förbundets stadgar paragraf 13. Stämman genomförs i Stockholm den 30 mars 2019, tid och plats meddelas senare.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansrapport m.m. kommer senast två veckor innan att skickas ut via mail (till de medlemmar som har en aktuell och till förbundet meddelad mailadress) samt publiceras på förbundets hemsida www.kavjf.se, i enlighet med förbundets stadgar paragraf 13.

Posted in Okategoriserade.