KAVJF | Förbundsstämma 2019

Härmed inbjuds till Kavalleri- och Jägarförbundets årsstämma 2019
Datum: 2019-03-30
Tid: 12.00-14.00
Plats: Starrängsringen 69, 115 50 Stockholm

Observera att medlemsavgift för 2019 skall vara erlagd för rösträtt vid stämman. 

Bifogat finns Föredragningslista Förbundsstämma 2019, Verksamhetsberättelse 2018, Balansrappport 2018, Resultatrapport 2018 samt Revisionsrapport 2018. 

Anmälan om deltagande till kansliet@kavjf.se senast 2019-03-27. Vi bjuder på kaffe & kaka.

/Styrelsen

Posted in Okategoriserade.