KAVJF | Förbundsstämma 2020

Dokument inför Förbundsstämma 2020

Tid: Lördag 14 mars 2020, kl. 12:30
Plats: MHSK, Karlbergs slott, Kavallerisalen
Utrustning: Vårdad klädsel
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast lördag 29 februari 2020
Övrigt: KAVJF bjuder på fika.

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

Medlemskap och rösträtt
Medlemskapsavgift för år 2019 skall ha varit betald och registrerad senast år 2019 för rösträtt i Förbundsstämma 2020.
Tag med ID-handling, detta för att kunna styrka din eventuella rösträtt.

Anmälan
Senast lördag 29 februari 2020 för besöksanmälan till vakten.
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Medlemsnummer

Ditt personnummer till besökslistan (MHSK är ett skyddsobjekt) tas från medlemsregistret och överlämnas till MHSK vakten.
Deltagare anmäler sig först hos MHSK vakten för att bli avprickade i besökslistan.

Möjlighet till parkering finns inne på MHSK.
Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument kommer att kunna laddas ner från www.kavjf.se två veckor innan förbundsstämman.

Posted in Okategoriserade.