KAVJF | Förbundsstämma 2021

Tid: söndag 14 mars 2021, kl. 19:00
Plats: Digitalt, Internet
Utrustning: Dator alt. mobilenhet (smartphone/tablet)
Övrigt: Länk till förbundsstämman skickas ut till anmälda innan stämman

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

Medlemskap och rösträtt
Medlemskapsavgift för år 2020 skall ha varit betald och registrerad senast år 2020 för rösträtt i Förbundsstämma 2021.

Anmälan
Senast söndag 28 februari 2021 för mottagande av länk via e-post till förbundsstämman
Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Medlemsnummer

Föredragningslista, verksamhetsberättelse samt övriga dokument kan laddas ner från:
KAVJF Google Drive

—————————————————————

Motioner till Förbundsstämma 2021

Nu är det dags att skicka in motioner till styrelsen inför Förbundsstämma 2021.

Deadline: söndag 28 februari 2021
E-postadress: kansliet@kavjf.se

Vänligen använd nedan rubriker vid motionsskrivningen:

Rubrik
En rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.

Beskriv problemet och varför det finns behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

Avsluta med:
Jag föreslår förbundsstämman att besluta enligt förslaget.

Ort, datum
Namn Efternamn

Posted in Okategoriserade.