Om KAVJF

Kavalleri- och Jägarförbundet, KAVJF är en rikssträckande frivillig försvarsorganisation organiserad under Försvarsutbildarna.

KAVJF är medlem i följande organisationer:

Stockholms Länsförbund för Krisberedskap, SLFK

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK, har sedan snart 70 år sysslat med säkerhets- och försvarsfrågor kopplade till aktuell hotbild mot Sverige.

Det naturliga valet för samverkan i Stockholms län mellan frivilligorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv.

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.

Frivilliga Försvarsorganisationernas Sammarbetskommitté i Stockholms Län, genom försvarsutbildarna

verkar för totalförsvaret samt att i fred stödja samhället.

  • Vi främjar totalförsvarsintresset, försvarsviljan och ett folkligt förankrat starkt totalförsvar.
  • Vi behandlar gemensamma frågor av intresse.
  • Vi arbetar för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna.