Om KAVJF

Kavalleri- och Jägarförbundet, KAVJF är en rikssträckande frivillig försvarsorganisation organiserad under Försvarsutbildarna.

KAVJF är medlem i följande organisationer:

Stockholms Länsförbund för Krisberedskap, SLFK

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK, har sedan snart 70 år sysslat med säkerhets- och försvarsfrågor kopplade till aktuell hotbild mot Sverige.

Det naturliga valet för samverkan i Stockholms län mellan frivilligorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv.

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.

Frivilliga Försvarsorganisationernas Sammarbetskommitté i Stockholms Län, genom försvarsutbildarna

verkar för totalförsvaret samt att i fred stödja samhället.

  • Vi främjar totalförsvarsintresset, försvarsviljan och ett folkligt förankrat starkt totalförsvar.
  • Vi behandlar gemensamma frågor av intresse.
  • Vi arbetar för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna.

 

Dataskyddsföreningen (GDPR)

Försvarsutbildarna värnar om den personliga integriteten och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi hanterar personuppgifter genom medlemskap och utbildningar av olika slag. Det krävs ett personnummer för att vara medlem och för att kunna genomföra utbildningar. Vi gör bland annat nyhetsutskick via epost och har en medlemstidning som skickas till alla medlemmar.

På Mina sidor kan du själv se vilken information du lämnat till oss. Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och är aktuella. Uppgifterna sparas så länge du är medlem, efter det sparas viss information för statistik gällande medlemskap, utbildningar och för att uppfylla lagkrav.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter men kan komma att dela information med Försvarsmakten, MSB och andra frivilliga försvarsorganisationer om det behövs för din utbildning. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Mer information hittar du på vår hemsida: