Bli medlem

Det går bra att söka medlemskap hos KAVJF.

Den senaste tiden har KAVJF fått en del oseriösa medlemsansökningar från personer, spärrade hos MUST och/eller utan koppling till Försvarsmakten.

Där den dolda agendan har varit att nästla sig in på närmaste förband, och/eller kvittera ut personlig utrustning från Försvarsmaktens förråd.

Därför är det extra viktigt att du anger vilken GU du genomförde på K4/AJB med din ansökan, för att vi ska kunna kontrollera dig med förbandet.

Det är ingen rättighet att få bli medlem i en Frivillig försvarsorganisation. Det är heller inte vår skyldighet att godkänna samtliga personer som söker medlemskap.


 

I e-postmeddelandet ange:

Ämnesrad: Medlemsansökan KAVJF
Personnummer: 10-siffror
Efternamn:
Namn:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
GU år/anställd på K4/AJB:
Godkänner att personuppgifterna blir registrerade i organisationens medlemsregister (enligt personuppgiftslagen): Ja


 

Ifylld medlemsansökan går bra att e-posta till: kansliet@kavjf.se

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår.
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer i samband med inbetalningen.


Andra förbund kopplat till förband: