KAVJF | Styrelsemöte Q1, 2016

TID: Torsdag 21 januari 2016, kl. 18:00 – 19:00
PLATS: Kulturhuset, T-centralen samt RixMötet tfn: 08-50005000, samma kod som tidigare
UTRUSTNING: Ant mtrl

Övrigt:
* Anmälan: kansliet@kavjf.se
* Frågor: Kansliet tfn: 0709-740 410

Styrelsemöte kvartal ett 2016.

FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 Styrelsemötets öppnande samt närvarokontroll
§2 Val av mötets ordförande – Om styrelseordförande alt. vice styrelseordförande inte deltar
§3 Val av protokollförare och justeringsman
§4 Fråga om styrelsemötet är behörigt kallat – Minst två (2) veckor innan styrelsemöte
§5 Fråga om styrelsemötet är beslutsmässigt – Minst fyra (4) ledamöter
§6 Fastställande av föredragningslista
§7 Beslut om eventuella adjungeringar
§8 Genomgång av föregående protokoll och åtgärdslistan
§9 Förbundsstyrelseordförandens rapport – Nyström, Andersson (vice)
§10 Förbundssekreterarens rapport – Bruno, Berggren (vice)
§11 Förbundskassörens rapport – Sparreskog, Ekestubbe (vice)
§12 Utbildningsansvarigs rapport – Nyström, Östman (vice)
§13 Medlemsansvarigs rapport – Welander
§14 IT- och media-ansvarigs rapport – Bruno
§15 Rekryterings- och avtalsansvarigs rapport (FöUtb) – vakans
§16 Handläggare försvarsinformations rapport (FöUtb) – vakans
§17 Veteran och anhörigstödsansvarigs rapport (SMKR) – vakans
§18 Rapport från respektive utskott/beredning
a) Arbetsutskottets (AU) rapport – Nyström, Andersson, Bruno, Sparreskog
b) Tradition- och medaljutskottets rapport – Berggren, Andersson (vice)
c) Valberedningens rapport – Östman
§19 Motioner
§20 Övriga frågor
§21 Nästa styrelsemöte
§22 Styrelsemötets avslutande

Ny servicefunktion hos Kansliet

Nu finns servicefunktionen ”Utskrift av övningsplan” hos kansliet.

I och med att det kan vara svårt för instruktörer att få ut fyrfärgsutskrifter av sina övningsplaner, har förbundet från och med idag, möjlighet att leverera den servicefunktionen till samtliga instruktörer i Kavalleri- och Jägarförbundet samt instruktörerna i Stockholms Kavalleri- och Jägarbefälsförening.

Exempel på hur det går till:

  • Instruktör A ska genomföra utbildning B på förband C
  • Instruktör A skickar bifogat med e-post, övningsplan (pdf, excel eller word) till e-postadress kansliet@kavjf.se samt inkluderar hur många kopior som behövs (ex en till ÖL, en till bitr samt en till utbildningsofficerare på förbandet) samt leveransadress
  • Kansliet skriver ut övningsplan med eventuella kopior
  • Kansliet kuverterar, väger kuvert, sätter A-porto samt lämnar in kuvert till företagscenter
  • Instruktör bör ha sin övningsplan nästkommande vardag i brevlådan

 

Med vänliga hälsningar
Kansliet
KAVJF i samarbete med SKAVJBF

 

 

Försvarsinformation

Föredrag av Mj Andersson, Försvarsmakten för Kavalleri- och Jägarförbundets medlemmar.

Jägarfunktionens utveckling från Kalla krigets slut till nutid och framtid.

Föredragshållaren genomförde sin GU på K4 00/01 och har sedan dess tjänstgjort vid jägarförband.

Kostnad för icke medlem: 100 kr
Då ingår t-shirt och medlemskap i KAVJF år 2015.
Medlemskap kan lösas på plats.

Tid: lördag 21 mars 2015, kl. 10:00 – 11:00
Plats: MHS K, Karlbergs slott, kavallerisalen
Anmälan: kansliet@kavjf.se Namn och personnummer (skyddsobjekt, medtag legitimation) senast lördag 14 mars
Övrigt: KAVJF bjuder på fika fr.o.m. kl. 09:30 i Kavallerisalen

Antalet platser är begränsade.

Välkomna!

Förbundssekreteraren
Kavalleri- och Jägarförbundet

Styrelsemöte 1 av 4 – Q1

Årets första styrelsemöte är avverkad.

Dom stora puckarna var toppbestigning av Keb sydtopp samt Nijmegen i sommar.

Ut och nöt, fysiskt fostran när den är som bäst!

KAVJF kommer att stötta vid behov, ett antal av Förbundet Stockholms verksamhet.
Säkerställ plats genom tidig anmälan!

Dock börjar vi året med stöttning på pistoltät under Hv Intro.
Hv Intro är vägen in till Hemvärnet med Nationella Skyddsstyrkorna.
Ett flertal av befattningarna i Hv förbanden har Pistol 88 (Glock 17) som personligt vapen.

Boka lördagen den 21 mars i kalendern. Då blir det förutom förbundsstämma även en heldag med försvarsinformation på Karlbergs slott med inte mindre än sex riksförbund.

Dagen avslutas med gemensam middag! Utmärkt tillfälle till att nätverka.
Mer info: https://www.facebook.com/events/233544460170602/

 

Hjälm på! Framåt framåt!!

Föredrag – Ryssland med trupp i Ukraina

En av dagens stora nyheter i morgontidningarna är att Ryssland gått in med trupp i Ukraina, medförande stora mängder materiel. Osäkerheten om uppgifterna är osäkra då båda sidor har ett intresse att framstå som man har kontroll över situationen. Klart är emellertid att det statsbildningsarbete som Ukrainas nyvalda regering försöker genomföra har betydande svårigheter och demokratiseringen av landet har lång väg att gå.

Ta nu chansen att lyssna på övlt Christer Robson som varit valobservatör i Ukraina i två omgångar under 2014 och den efterföljande debatt som bl.a har en liten panel med Stefan Ring, Generalsekreterare AFF samt Göran Dalin från Länsstyrelsen, med mångårig erfarenhet från arbete i Georgien.

Evenemanget hålls på Ersta konferens, Erstagatan 1, den 27 januari kl 19.00 med kaffe och macka från 18.30. Du måste anmäla dig innan fredag denna vecka på mail kansliet@slfk.se

Bosse Jifält
Kanslichef
Stockholms länsförbund för krisberedskap